عملکرد پلکانی افکار

پلکانی با ابعاد میکروسکوپی را در قسمتی از مغز تصور کنید. اسم آن را ناخودآگاه می گذاریم. نردبان استنتاج که برای اولین بار توسط پروفسور کریس آرجریس دانشمند دانشگاه هاروارد ارائه شد ، اساس این مدل است. هر وقت که ما با کسی تعاملی برقرار می کنیم ، این تجربه از پایین نردبان وارد می […]

عملکرد پلکانی افکار