درباره ما

درباره ی ما

این وب سایت از هفت بخش و یا بهتر بگوییم سرویس تشکیل شده که سعی بر آن خواهد بود تا هر روز بهترین خبر در دنیای اینترنت و مربوط به آن سرویس معرفی شود.
مطمئنا هدف نهایی ما و تمامی همکاران ما در دنیای مجازی از آگاهی بخشیدن به کاربران، ارتقاء دانش بازدیدکنندگان است تا به سهم خود گامی برای ساختن میهن خود ایران گامی برداریم و در این راه دست تمامی علاقه مندان و دوستداران را به گرمی می فشاریم و همین جا از تمامی کسانی که به نوعی ما را لایق آثار خود می‌دانند دعوت به عمل می‌آوریم.
ما اعتقاد داریم که همکاری گروهی راه حل نهایی برای ایجاد تیم‌هایی با عملکرد بالاست. هدف ما کمک کردن به مردم سراسر دنیا برای همکاری راحت‌تر و نتیجتا بهبود عملکرد و افزایش بهره وری شخصی و تیمیی است.
موسسان این سایت بر آن خواهند بود تا با همکاری با یکدیگر نتیجه نهایی کار خود را به بهترین نحو به بازدیدکنندگان خود ارائه دهند و در این وب سایت خواهند کوشید تا شما را با جدیدترین تازه های علمی آشنا کرده و مطلع سازند.
در این وب‌سایت از اخبار ترجمه‌ای و گاها تولیدی استفاده خواهیم کرد و خود را موظف می دانیم که در صورت استفاده از اخبار دیگران با گذاشتن پیوند در خبر مورد نظر حق آنان را ادا کنیم.